(AGURO Masaru)

1937年生まれ
1960年、京都大学文学部卒
同年、読売新聞大阪本社入社
1970年頃から、読売新聞大阪本社文化部で美術担当
1997年、読売新聞社を停年退社、以降フリー